• Hem
  • Travskola
  • Spårets betydelse för hästens chanser att vinna
Medel

Spårets betydelse för hästens chanser att vinna

Många gånger kan spårlottningen vara avgörande för hästens chanser att vinna. Inte alltid men ofta. Hästar är individer med unika egenskaper. Vissa hästar går bäst i ledningen och andra inte. Sen finns det några som "alltid" galopperar från framspår i autostart. För att bli framgångsrik som spelare måste du lära känna alla hästar. Det gör du genom att kolla på trav varje dag och analysera statistik.

Startbil

Inom svensk travsport används tre startmetoder – nämligen autostart, voltstart och linjestart. I den här guiden förklarar vi hur dom två mest populära startmetoderna fungera. Eftersom hästar är individer med olika egenskaper passar den ena metoden ofta bättre än den andra. Din utmaning som spelare är att lära känna hästar och kuskar och därigenom förstå vilken betydelse spårlottningen har för ekipagets chanser att vinna. Innan du kan se hur allt hänger samman måste du först lära dig skillnaden mellan autostart och voltstart.

Startmetoder trav

Autostart

Autostart kallas även för bilstart. Det innebär att en startbil med vinge släpper iväg upp till 15 hästar fördelade i två rader. Spår 1 till 8 – räknat från sargen och utåt – kallas framspår och är raden närmast startbilen. Spår 9 till 15 är bakspår och är sålunda raden bakom framspår. Lottning avgör vilket spår respektive häst startar från och äger rum så snart startanmälan gått ut. Vilket spår som är det bästa beror på och det är många faktorer att ta hänsyn till.

En startsnabb häst gynnas av framspår. Innerspår – det vill säga spår 1 – är optimalt om hästen är snabb nog att försvara ledningen. För att ta reda på det behöver du undersöka hur hästen presterat från innerspår tidigare samt hur snabba hästarna utvändigt är bakom bilen. För långsamma hästar är innerspår inte optimalt eftersom dessa riskerar bli instängda. Spår utvändigt är därför desto bättre för hästar som snarare lever på sin styrka än snabbhet.

En startsnabb hast

Det är inte alltid som långsamma hästar riskerar bli instängda när de startar från spår 1. Två banor i landet – Skellefteå och Åby – har nämligen open stretch som är ett extraspår på upploppet. På Åby har man till och med dubbla open stretch som även ger hästen tredje invändigt möjlighet att spurta ner ledaren invändigt. På banor med open stretch gäller det att även hålla extra koll på hästen som startar från spår 9. Det kan vara ett bra utgångsläge.

Generellt är spår 1 bättre än spår 8, precis som spår 2 är bättre än spår 7. Det kommer från att hästar som lottas till spår långt ut på vingen riskerar bli hängande i tredje- och fjärdespår, det vill säga att de inte hittar ner till sargen eller andraspår. Dock är det inte hela sanningen att spår närmare sargen alltid är bättre; på flera av landets banor används vinklad vinge vid autostart, vilket innebär att hästar på spår 6, 7 och 8 startar 55 till 165 cm framför övriga.

Voltstart

I voltstart används inte en startbil utan istället samlas alla hästar i olika volter. De volt cirklar runt, runt och vänder upp i körriktningen, det vill säga motsols, under startkommandot ”Klart, ett, två, kör”. Till vanligheten hör att hästar som tjänat mer än övriga belastas med tillägg – 20 meter per tillägg – för att göra loppen jämnare. Spåren i voltstart är svårare att förstå än spåren i autostart men spår 2 och 4 är snäva spår medan spår 6 och 7 är så kallade springspår.

Vilket spår som är bäst beror på hästens egenskaper. En häst som är osäker missgynnas av spår 2 och 4 eftersom dessa är snäva och kan föranleda att hästen känner sig trängd och därför galopperar. För en snabb och stabil häst är springspår optimalt. Hästar på springspår har längre anlopp i volten och får en flygande start. Långsamma hästar som lottas till springspår missgynnas eftersom risken att bli hängande är större än chansen att komma till spets.

Banan och spåret

Den ena banan är inte den andra lik. Frågar man kuskar säger de att det är svårare att försvara innerspår på vissa banor än andra. Det kan vara värt att tänka på när man funderar på att spika en häst på innerspår. Ett annat tips är att kolla med ansvariga hur banan ser ut för dagen. Det händer till exempel att innerspår är tungsprunget vid sämre väder – det försvårar inte bara chansen att försvara innerspåret utan leder även till att vissa inte vill köra på innerspår.

Kusken och spåret

Det är en konstform att skicka iväg hästar från start. Kanske bemästrar Björn Goop den bättre än någon annan. Han tar ofta ledningen i autostart och har hög segerprocent i spets. Jan Norberg är i sin tur vida känd för att alltid pricka starten i voltstart, en talang han framför allt delar med Erik Adielsson. Se upp för dessa två gentlemän när de startar från spår 1 eller springspår i voltstart. Med tiden kommer du lära dig kuskarnas alla fördelar respektive nackdelar.

Örjan Kihlström är en defensiv kusk var signum är att spara hästens krafter till upploppet. Genom att bida sin tid har Bollnäs-sonen vunnit många stora lopp, men inte nödvändigtvis med stor marginal. Du ska inte bli orolig när och om Örjan Kihlström ligger sist i fältet samtidigt som tempot är högt första 500 och första 1000. Det är nödvändigt att du lär dig hästars och kuskars egenskaper, bara du har du möjlighet att se hur loppet kommer bli kört. Det är avgörande.

Statistik

Statistik är jättebra. Kolla gärna statistik när du spelar på trav men ha i åtanke att rådande förutsättningar alltid är unika. Bara för att en häst lyckats försvara innerspåret i autostart varje gång behöver det inte betyda att det blir så även nästa start – det beror nämligen på vilka förutsättningar som gäller. Det kan till exempel vara så att en mer startsnabb häst har spår utvändigt och faktiskt tar en längd i startmomentet. Du måste sätta statistiken i sitt unika sammanhang.