Aktion

Beskriver hästens rörelser. Aktionsproblem kan bero på många faktorer, exempelvis att hästen har ont eller inte trivs på underlaget för dagen. För att avgöra hästens aktion är det viktigt att ha kännedom om hur hästen brukar röra sig, hästar är individer och har sitt egna sätt att röra sig på – och det behöver inte alltid se smidigt och vackert ut!

Följ Travstugan på Youtube