Barfotaförbud

Från första december till sista januari varje år inför Svensk Travsport barfotaförbud för alla tävlande ekipage i syfte att motverka skydda hästarna mot Sveriges hårda travbanor under vintrarna.

Det är då inte tillåtet för en häst att tävla barfota och med barfota räknas följande:

  • En hästhov utan beslag (barfota)
  • En hästhov som är plastad (Gjuten plast för att ge hoven ett väldigt tunt lager skydd som under loppet slits bort).

Barfotaförbudet innebär också att man som spelare inte behöver ta hänsyn till vad hästarna man ska spela har för planerat balans. Vissa travhästar gynnas dock mer än andra av barfotaförbudet. Många hästar fungerar bäst utan skor och man kan därför räkna med en hel del omjämna prestationer innan

förbudet har satt sig helt och spelarna vet hur hästen fungerar med den aktuella balansen.

Från och med 29 februari är det fritt fram för travtränarna att själv bestämma balansen för hästarna.

Om någon travtränare skulle bryta mot barfotaförbudet kommer tränaren att få 5.000 kronor i böter och vid upprepade tillfällen anmäls tränaren till Svensk Travsports diciplinnämd. 

Följ Travstugan på Youtube