Överpace

Vid högt tempo i inledningen av loppet säger man att det blir överpace. Högt tempo redan från start gynnar hästar på bakspår/tillägg eftersom det öppnar för dem att komma in i loppet samtidigt som täthästarna redan bränt sitt krut.