Open strech

Är ett eller två extraspår över upploppet. I Sverige har Skelleftetravet open stretch, Åby har däremot dubbla open stretch. Hästar som blivit över (se bli över) har på banor med open stretch möjlighet att gå om ledaren invändigt över upploppet. Open stretch har sina förespråkare såväl som kritiker; somliga menar att det är rättvist och andra inte.

Följ Travstugan på Youtube