Autostart

Kallas även för bilstart. I autostart används en startbil med en vinge, bakom vilken åtta hästar startar jämte varandra. På ett fåtal banor i landet används startbil med vinklad vinge. Det gynnar hästar på spår 7 och 8. Bakom hästar på spår 1 till 8 startar hästar med spår 9 till 15. Vilket som är bästa spåret beror på hästens egenskaper. För startsnabba hästar är spår 1 till 5 perfekt. 

Följ Travstugan på Youtube