Straffet skärps på skandaltränaren - med nio år

Franske stortränaren Fabrice Souloy blir avstängd i tio år för medveten doping. Detta meddelade Svensk Travsport på fredag morgonen.

Skandaltränaren Fabrice Souloy åkte dit på dopingprov i samband med Elitloppet 2016 där hans Un Mec d'Heripre testades positivt för kobolt. Hästen hade där värden som var långt över gränsvärdena.

Efter lång tids utredning fastställde Ansvarsnämnden att Souloy stängs av i ett år - då de ansåg att han ej hade uppsåt till dopingen.
Både Svensk Travsport och Fabrice Souloy valde att överklaga domen - som nu blivit fastställd.
Det är till travsportens högsta instans, överdomstolen, som överklagan gått till. Och där de nu valt att förlänga avstängningen från ett till tio år.

– Överdomstolens beslut är helt i linje med vår hårda syn på dopning. De har funnit att Fabrice Souloy medvetet dopat Un Mec d'Heripre med kobolt som är totalförbjudet och oförsvarligt. För oss är det självklart att en sådan person inte har någon plats i travsporten. Vår sport och våra tävlingsregler bygger på ett starkt djurskydd och att tävla på lika villkor, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

Johan Lindberg

Johan Lindberg

Sedan avstängningen har Phillipe Billard, Souloys svåger, tagit över tränarrörelsen som innehåller svenskhästar som Cash Gamble, Lover Face och Zahara Goj.

Beslutet från överdomstolen går ej att överklaga.


Martin Engström

Dela inlägg:

Kommentera inlägg