Andreas Söderström
Skarmavbild 2022 02 11 kl 17 36 52

Det oönskade barnet


Hästsporten på Åland har en lång historia i bagaget. Att gå från att köra om kaffepaket på bygdetrav till att köra totalisatorlopp såsom V65 och Nordiska Mästerskapen är stora steg att ta för en liten förening. Stora steg som ställer stora krav på utveckling och progression.

Stora steg som kräver stöd från de större, men hur går det om varken moderlandet (Finland) eller fosterpappan (Sverige) inte vill värna om travbarnet?

Jag var inte många år när pappa lastade både mig och hästarna i sin gamla folkvagn för att åka till Sixten Carlsson i Haddnäs för att träna häst. Sixten Carlsson, en legend inom travsporten på Åland, brann för hästarna och för att utveckla föreningen. Jag vill dra mig till minnes när vigrillade korv på travbanan efter att talkoarbetet var klart. Jag vill minnas det ideella arbetetsom föreningens eldsjälar genomförde. Jag vill minnas gemenskapen, samhörigheten och vi-andan. Mot den bakgrunden värnar jag för att lågan inte skall slockna hos Ålands Hästsportförening R.F. Men framtiden känns oviss.

"När jag jobbade som hästskötare i Sverige fick jag ett flertal gånger vittna om personer som inte hade någon aning om Ålands politiska ställning"

När jag jobbade som hästskötare i Sverige fick jag ett flertal gånger vittna om personer som inte hade någon aning om Ålands politiska ställning. Åland är en svensktalande, självstyrd del av det finska riket. Visserligen har vi något som vi kallar självstyrelselagen, men efter corona-pandemin har det nog visat sig att moderlandet visar vägen med hela handen, ibland utan att ta hänsyn till den Åländska särställningen. Detta gäller naturligtvis även för travidkarna.

Eftersom moderlandet och fosterpappan sällan har en transparent dialog, så leder detta till flertalet anpassningar för Ålands del. Gällande travsporten sker konflikter på många plan. Bland annat anmäler man enligt finskt reglemente men tävlar enligt den svenska travbibeln. Detta innebär att det endast får förekomma mörk anmälan samt finns det skillnader i bestämmelserna kring åldersskillnaderna för hästarna. Det betyder att en svensk tränare kananmäla en 13 år gammal häst via ST, men vid införandet i det finska anmälningssystemet såär hästen inte startberättigad.

Om jag exempelvis vill köra min häst i ett lopp med höga prispengar får jag, enligt det finskt reglemente, inte göra det på grund av för få körde lopp. Däremot säger det svenska reglementet att det är möjligt. Om jag istället bestämmer mig för att tävla i monté så gäller det att hålla koll på vilka bestämmelser som gäller undertävlingsdagen. Finland säger att invägningen inte behöver ske efter loppet, medan det förekommer obligatorisk invägning i Sverige. Sammantaget resulterar allt det ovannämnda i extra arbete för de som sitter vid anmälningstelefonen på Ålandstravet. Något som förvärrar situationen är att Hippos Rys och ST:s anmälningssystem inte är kompatibla med varandra.

"I tidernas begynnelse kördes det om kaffepaket på den röda travovalen i Jomala"

Språkförbistringen är heller ingen gynnsam faktor. I tidernas begynnelse kördes det om kaffepaket på den röda travovalen i Jomala. Konstigt nog räcker inte det i dagsläget (skratt!). Hästägarna vill tävla om höga prispengar för att deras häst skall springa på det röda gruset, och det skulle de gärna få om det bara var möjligt. Problemet är bara att inga prisbidrag ges från varken Hippos eller ST. Med andra ord innebär detta att Ålands Hästsportförening R.F. betalar prispengarna ur egen ficka, endast med hjälp av samarbetspartners. Detta medför givetvis svårigheter att konkurrera med de svenska banorna.

En potentiell lösning skulle vara om endera skulle få ensamvårdnad om det utsatta travbarnet. Å ena sidan, såvida moderlandet öppnade sina armar skulle det medföra problem på totalisatorplanet. Veikkaus, en konstitution som har hand om spelet i Finland, är inflätat i finska Hippos. Inget ont om det, bekymret ligger i att Veikkaus inte får verka på Åland då vi har ett eget spelbolag vid namnet Ålandspenningautomatförening – PAF. Å andra sidan, sålunda att fosterpappa tog oss i sina armar kommer diverse lagar och förordningar i konflikt.

Skarmavbild 2022 02 11 kl 17 42 40

Det problematiserar alltså en fusion mellan Ålandstravet och ST. PAF har i många år stått trogen vid Ålandstravets sida. De är ansvariga för ATG spelet på Åland; de har gett ekonomiska medel till Ålandstravet i form av andel av spelöverskottet. Lagar har ändrats som medfört att nya avtal har utformats, vilka resulterat i andra ekonomiska förutsättningar. Vidare för Ålandstravets del betyder det att även ett nytt avtal med PAF har undertecknas. En synnerligen ekonomisk osäker framtid står för dörren; x procent av 0. Överskott är ekvivalent med 0.

Sammantaget är jag bekymrad över travsportens framtid på Åland. Som tidigare nämnt är den Åländska travhistorian djupt rotad i kulturen och i dagsläget finns fortfarande duktiga, erfarna och framtidstroende travmänniskor. Min rädsla är att om dörrar stängs och broar rivs, sker en stagnation och regression i travkulturen.

Kommentera inlägg